Ändamål vi stödjer

EKOenergy label for electricity.

Translators Without Borders

Worl Wildlife Fund

EKOenergy är ett nätverk bestående av 45 ideella organisationer, aktiva i 35 länder. Nätverket fokuserar på att marknadsföra hållbar och förnybar energi. För att hjälpa konsumenterna skapade EKOenergy EKOenergy-märket – den enda internationella icke-kommersiella ekomärkningen för energi. År 2013 lanserades märket i Europa och det ökar nu gradvis sin globala räckvidd.

Translators without Borders (TWB) är en världsledande ideell översättningsorganisation. TWB ger människor tillgång till vital kunskap på sitt språk genom att ansluta ideella organisationer med en professionell organisation med översättare. Det bygger på lokal översättningskapacitet och ökar medvetenheten om språkbarriärer.

WWF strävar efter att stoppa nedbrytningen av naturen och att skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen. För att nå detta arbetar WWF med många samarbetspartners, som arbetar för att rädda mångfalden samt för att minska människans påverkan på naturliga miljöer. WWF fokuserar strategiskt på att bevara hotade platser och hotade arter som är särskilt viktiga för deras miljö eller för människor.