För att ett varumärke ska vara givande och lätt att känna igen på olika marknader måste företagets innehåll och visuella identitet vara sammanhängande, autentiskt och kundinriktat. Här har valet av röst för skriftligt innehåll och färgval, teckensnitt samt illustrativ stil för ditt visuella material en stor betydelse. Detta gör ditt publicerade innehåll lättigenkännligt och stärker din varumärkesidentitet.

Localised Web hjälper företag att språkligt anpassa varumärkesinnehåll med både skriftligt innehåll och undertexter för audiovisuella medier. Vi utvecklar dessutom logotyper och visuell identitet med betoning på företagtes varumärkesidentitet. Vi hjälper även till att skapa varumärkesberättelser och ställningstaganden som återspeglar företagets värderingar och visioner, något som säkerställer deras lämplighet för målmarknaden.

Genom att definiera din målmarknad och kundkrets stärker du ditt varumärkes position och märkesinnehåll. Detta kan bli en viktig katalysator för att kanalisera ditt företags värden till att blida en grund för ett meningsfullt engagemang. Effektiva och autentiska varumärken återspeglar deras målgruppers behov och önskningar genom värdefulla insikter och berättelser som talar direkt till hjärtat.

En målgrupp dras till ett varumärkes mänskliga aspekt och kunder vill ha meningsfulla berättelser som är relevanta för deras liv och preferenser. Därför leder varumärkesinnehåll med inriktning på intressen, kultur och språk till ökat engagemang och positiv varumärkesuppfattning på de lokala marknaderna.

Localised Web hjälper företag att rikta in sig på internationella målgrupper och deras motsvarande sociala mediekanaler för att bygga upp en varumärkesmedvetenhet och garantera att deras märkesinnehåll engagerar de lokala marknaderna och ger dem meningsfulla berättelser.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att skapa ett varumärke som engagerar lokala målgrupper.