Transkreation

Transkreation är väsentligt för ditt varumärkes internationella expansionsstrategi för att få försäljningen och populariteten att växa utomlands. Det handlar om att kombinera kreativ översättning och copywriting av marknadsföring och reklamtexter för att anpassa ett meddelande från ett språk till ett annat baserat på en kreativ sammanfattning från kunden.

I en transkreationsprocess respekteras originalet, men ibland krävs det en omskrivning av ursprungstexten för att anpassa meddelandet till målmarknad och kultur. Transkreationen måste ge målgruppen samma upplevelse och väcka samma sorts känslor som källtexten på originalspråket. Dessutom ska det kännas som om texten var skriven på målgruppens modersmål och för deras kultur och marknad samtidigt som den bibehåller sin känsla, mening, stil, ton och sitt sammanhang.

Localised Web erbjuder transkreationstjänster från erfarna språkvetare med marknadsföringsexpertis. De har just den där kreativa känslan som krävs för att framföra en varumärkesbild som är lätt att identifiera på den lokala marknaden.

Exempel på transkreationsinnehåll:

  • Annonser och reklam, t.ex. reklamskyltar, tv-reklam
  • Nyhetsbrev, broschyrer, reklamkampanjer på sociala medier
  • Slogans och motton
  • Landningssidor för webbplatser, däribland marknadsspecifikt visuellt material för målspråk
  • Undertexter
  • Digitala appar och medier