Ordlistor och stilguider används för att säkerställa att materialet överensstämmer med din interna stil och terminologi. Språkspecifika ordlistor kan skapas, användas och uppdateras i våra lokaliseringsverktyg för att stödja lingvisterna i deras användning av rätt terminologi i översättningsprocessen.

Stilguider är ofta mycket användbara verktyg som definierar den språkspecifika rösten, tonen, riktningen och stilen av översättningen, och de kan skapas tillsammans med kunden genom att identifiera målgruppen och ange rätt ”tone of voice”. Terminologi- och stilguider minskar också tiden som ägnas åt att granska det lokaliserade innehållet.