När du vill vara säker på att alla sorters webbinnehåll och texter kommuniceras korrekt till kunderna som köper din produkt eller tjänst, tillhandahåller Localised Web konsulttjänster in-house eller från externa språkkonsulter. Dessa tjänster sträcker sig från analyser av varumärkesnamn, kulturella och språkspecifika aspekter om webbplats- och applokalisering, användargränssnitt samt användbarhetsfrågor.

Under lokaliseringen av webbinnehåll av olika slag kan en rad mycket språkspecifika frågor uppstå, vilket kräver specialistkunskaper om en viss målgrupp. Följaktligen måste de föreslagna lösningarna kommuniceras effektivt till webbutvecklare och ansvariga för den aktuella webbplatsen.

Vi är specialister på överlappande områden mellan språk och webb. Localised Web säkerställer att språkliga implementeringar och lösningar genomförs på ett effektivt och tidsmässigt rimligt sätt, i enlighet med plattformen och koden som används.