Sekretess och konfidentialitet är av flera anledningar viktiga i dagens digitalt uppkopplade värld. Att misslyckas med att ordentligt säkra och skydda konfidentiell företagsinformation kan leda till förlust av både intäkter och kunder. Respekt för kundens sekretess och konfidentialitet är högt prioriterat hos Localised Web.

Våra säkerhetsstandarder bidrar till att bygga upp och utveckla förtroende och skapa ett fritt informationsflöde för att kunna erbjuda trygghet till ditt företag samt för att säkra dess rykte. Localised Web tillhandahåller en tjänst som du med stort förtroende kan anförtro mycket känslig och konfidentiell information.

Vår projektledningsplattform är säkrad med kontinuerligt uppdaterad kryptering och all kommunikation samt dokumentöverföring sker säkert och konfidentiellt. Våra leverantörer och övriga team-medlemmar har skrivit under sekretess- och tystnadspliktsavtal för att skydda din integritet och konfidentialitet, och de följer nedanstående säkerhetsrutiner för att skydda känslig och konfidentiell information.

Ladda ned en PDF-fil med våra Standardsäkerhetsrutiner – Localised Web 2018: