Publicerbart innehåll måste kommunicera sitt budskap tydligt på den lokala marknaden. Detta säkerställs genom korrekturläsning och redigering av den lokaliserade texten. Precis som våra översättare är våra korrekturläsare (med det aktuella språket som modersmål) samt redaktörer experter inom flera olika områden och så arbetar de med stöd av den senaste teknologin.

Våra språkvetare jämför käll-och måltexterna samt kontrollerar att måltexten skildrar källtextens budskap korrekt. De kontrollerar även flytet i den översatta texten för att försäkra att texten är rätt lokaliserad till målmarknaden samt ser till att texten inte innehåller grammatik-, stavnings- eller skiljeteckensfel.