Publicerbart innehåll måste kommunicera sitt budskap tydligt på den lokala marknaden. Detta säkerställs genom korrekturläsning och redigering av den lokaliserade texten. Precis som våra översättare är våra korrekturläsare och redigerare experter inom flera olika områden, och de arbetar genom att använda de senaste teknikerna.

Våra språkvetare jämför käll-och måltexterna samt kontrollerar att måltexten skildrar källtextens budskap korrekt. De kontrollerar även stilen i den översatta texten för att försäkra att texten är rätt lokaliserad till målmarknaden, och ser till att texten inte innehåller grammatik-, stavnings- eller skiljeteckensfel.