Det är viktigt att behålla layouten för den ursprungliga källtexten, bilder, grafer, symboler och annan grafik på målspråken för att säkerställa att innehållet och budskapet presenteras på ett enhetligt sätt.

Våra språkvetare och DTP-experter använder plattformar som stöder de flesta filformat, typsnitt och alfabeten.