Det är viktigt att behålla layouten från den ursprungliga källtexten, samt bilder, grafer, symboler och annan grafik på målspråken för att säkerställa att innehållet och budskapet presenteras på ett enhetligt sätt.

Våra språkvetare och DTP-experter använder plattformar som stöder de flesta filformaten, typsnitten och alfabeten.