Språktjänster,
som skräddarsys efter dina behov

Förmågan att kommunicera tydligt och effektivt med kunder på deras eget språk är mycket viktigt för alla företag på en global marknad. Localised Web erbjuder ett brett utbud av språkliga tjänster med många språkkombinationer, och med särskild tonvikt på digitalt innehåll:

  • Audiovisuellt och multimediainnehåll.
  • Digital kommunikation, vetenskaplig spridning, webbmedia och sociala nätverk, nya kommunikationskanaler, cross media.
  • Teknisk utveckling och genomförande; digital design.
  • Utbildning; ny teknik för utbildningsändamål (eLearning).
  • Digital publicering.

Våra huvudsakliga områden/sektorer inkluderar: telekommunikation, webb- och applokalisering, automotive, EU, media och digitalt innehåll, undertexter och textning för mediaföretag, OTT-, VOD- och streamingtjänster, IT/SEO, resor, fritid, hårdvara, programvara, spel, gambling, manualer, vitvaror, miljö, klimat och hälsa.

Vi erbjuder översättning, korrekturläsning, redigering och textning för många språk. Alla dessa aktiviteter säkerställer en korrekt hantering av ditt företags lokaliseringsbehov genom en heltäckande, kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv lösning som gör att du kan fokusera 100 % på din kärnverksamhet.