SEO / NYCKELORD

Innehållet är pricken över i:t med hjälp av relevanta och korrekt placerade nyckelord som skapar trafik till din webbplats. Således är korrekta översättningar av dessa nyckelord avgörande för att nå de relevanta målgrupperna av olika nationaliteter och modersmål. Detta skapar en djup kulturell förståelse inom de specifika målmarknaderna och rekrytering av specialiserade SEO-språkvetare. Localised Web erbjuder lokalisering av SEO-texter, nyckelord och metadata på många språk som tar hänsyn till de väsentliga aspekterna av de kulturella skillnaderna mellan målmarknaderna.