Kvalitetssäkring och verifiering krävs för att säkerställa att det lokaliserade innehållet kan leverera den avsedda funktionen till kunden och slutanvändaren korrekt. Localised Web strävar efter kundnöjdhet. Vår kvalitetssäkringsprocess för våra tjänster är principfast. Formateringen och slutförandet i varje text kontrolleras och korsrefereras med andra texter i projektet för att säkerställa konsekvent användning av terminologi samt stil för att därmed förbättra den övergripande kvaliteten och läsbarheten av det lokaliserade innehållet.

Utöver de integrerade kvalitetskontrollerna för konsekvens, översättning och språk som görs av våra lokaliseringsverktyg använder vi ytterligare språkkvalitetsverktyg (LQA) för att säkerställa kvalitet och konsekvens, oavsett projektets storlek. Den höga kvaliteten på översättningar säkerställs genom kontinuerlig utvärdering av våra lingvister.