Kvalitetssäkring och verifiering krävs för att säkerställa att det lokaliserade innehållet kan leverera dess avsedda funktion på rätt sätt till kunden och slutanvändaren.

Localised Web strävar efter kundnöjdhet. Vår kvalitetssäkringsprocess för våra tjänster är principfast. Formateringen och slutförandet i varje text kontrolleras och jämförs med andra texter i projektet, för att säkerställa konsekvent användning av terminologi och stil för att därmed förbättra den övergripande kvaliteten och läsbarheten av det lokaliserade innehållet.

Utöver de integrerade kvalitetskontrollerna för följdriktighet, översättning och språk som görs av våra lokaliseringsverktyg använder vi ytterligare språkkvalitetsverktyg (LQA) för att säkerställa kvalitet och följdriktighet, oavsett projektets storlek. Den höga kvaliteten på översättningar säkerställs genom kontinuerlig utvärdering av våra lingvister.