Stegen som behövs för lokalisering av innehåll organiseras och verkställs i lokaliseringsarbetsflödet som består av 8 steg. Detta kan struktureras utifrån kundens behov och anpassas samt finjusteras efter språk och placering, innehållstyp och teknologi som används för varje lokaliseringsprojekt:

1) preliminär granskning av kundens mål
2) förbehandling av texten till ett översättningsbart format
3) översättning
4) redigering
5) korrekturläsning
6) frågor och svar samt verifiering
7) DTP
8) leverans och kundgenomgång.