Avaldatud sõnumi sisu peab sihtturul selgesti mõistetav olema. Selle eesmärgi täitmiseks tehakse tõlgitud tekstile alati ka sisuline ja keeleline korrektuur. Nii meie tõlkijad, emakeelset teksti toimetavad toimetajad kui ka sisulised toimetajad on erinevate valdkondade asjatundjad, kes kasutavad töö lihtsustamiseks uusimaid tehnoloogiaid.

Meie keelespetsialistid võrdlevad alati põhjalikult lähteteksti ja tõlget ning kontrollivad, et tõlge edastaks lähteteksti sõnumi korrektselt, oleks soravalt loetav ja sihtkeelde korrektselt lokaliseeritud ning et tõlgitud tekstis poleks grammatika-, õigekirja- ega komavigu.