Kvaliteedi tagamine ja kontroll on hädavajalikud selleks, et lokaliseeritud tekst annaks kliendile ja lõppkasutajale soovitud tulemuse. Localised Webi jaoks on kõige olulisem klientide rahulolu. Seepärast on meie teenuste lahutamatuks osaks põhjalik kvaliteedikontroll. Iga teksti vormindust ja täielikkust kontrollitakse.

Lisaks võrreldakse omavahel ühe projekti erinevaid tekste, et tagada ühtse terminoloogia ja stiili kasutamine ja parandada seeläbi lokaliseeritud sisu kvaliteeti ning muuta see kergemini loetavaks.

Lisaks meie lokaliseerimistööriistadesse integreeritud järjepidevuse ning tõlke- ja keelekvaliteedi kontrollalgoritmidele, rakendavad meie lokaliseerimistööriistad ka täiendavaid keelekvaliteeditööriistu (LQA), mille eesmärgiks on tagada kvaliteetne ja ühtse terminoloogiaga tõlge, sõltumata projekti mahust. Tõlgete kõrge kvaliteedi tagab tõlkijate töö pidev hindamine.