Loominguline tõlge

Drops on a leaf

Foto: Lajka Birkedal Hollesen

Loominguline tõlge on kaubamärgi müügimahtude ja populaarsuse suurendamiseks loodud rahvusvahelise haarde laiendamise strateegia oluline osa. Selles kombineeritakse loova tõlke ja reklaamtekstide kirjutamine, et luua algkeele teksti ja kliendi juhiste alusel sihtkeeles ladusalt kõlav tekst.

Loominguline tõlge järgib originaalteksti, aga ei pruugi seda mõnikord sihtturu kultuurilisi erinevusi arvestades sõna-sõnalt edasi anda. Loominguliselt tõlgitud tekst peaks andma sihtrühmale samasuguse teabe ja sama emotsiooni nagu lähtekeeles kirjutatud algtekstki. Lisaks ei tohiks see lugemisel jätta tõlgitud teksti muljet ning peaks nii emotsioonide, semantika, stiili, tooni kui ka konteksti poolest sobituma sihtturu ja sihtklientide kultuuriruumiga.

Localised Web pakub loova reklaamtõlke teenuseid, mida teostavad kogenud, turundustekstidega tegelevad tõlkijad, kes oskavad tekstidele loominguliselt läheneda ja luua kaubamärgile imago, mille kohalik tarbija kergesti omaks võtab.

Näiteid loovatest reklaamtõlgetest:

• reklaamid, nt reklaamtahvlid või telereklaamid
• uudiskirjad, brošüürid, sotsiaalmeediakampaaniad
• reklaamlaused
• veebisaitide avalehed koos sihtkeelele ja -turule vastavaks kohandatud visuaalsete efektidega
• subtiitrid
• digirakendused ja meedia