Kui soovite veenduda, kas teie toote või teenuse klientidele kuvatav veebisisu või tekstitüüp on korrektselt edastatud, pakub Localised Web teile selleks meie põhikohaga töötavate või kaastööd tegevate keelekonsultantidega konsulteerimise võimalust.

Konsulteerimise raames osutatavad teenused hõlmavad nii brändinime analüüsi kui ka veebisaidi ja rakenduse lokaliseerimisega seotud kultuurilisi ja keelelisi aspekte ning kasutajaliidese või kasutusmugavusega seotud küsimusi.

Erineva olemusega veebisisu lokaliseerimisel võite kokku puutuda suure hulga erinevate ja väga spetsiifiliste keelealaste probleemidega, mille lahendamiseks on vaja ekspertteadmisi teatud sihtrühma kohta ning pärast kõigi küsimuste lahendamist tuleb pakutud lahendused ka programmeerijatele ja veebihalduritele arusaadavalt selgeks teha.

Spetsialiseerume keelte ja veebi ühisosale. Localised Web tagab, et lingvistilised juurutusprotsessid ja lahendused teostatakse tõhusal viisil ja õigeaegselt, lähtudes kasutatavast platvormist ja reeglistikust.