Sager, vi støtter

 

Translators without Borders (TWB) er verdens førende non-profit-organisation for oversættere. TWB giver adgang til vigtig viden på deres sprog ved at forbinde nonprofitorganisationer med et professionelt fællesskab af oversættere og opbygger herved en lokal oversættelseskapacitet samt øger bevidstheden om sprogbarrierer.

EKOenergy er et netværk af 45 ngo’er, der er aktive i 35 lande. Netværket fokuserer på fremme af bæredygtig vedvarende energi. Som en hjælp til forbrugerne lancerede organisationen EKOenergi-mærket, som er det eneste internationale non-profit-miljømærke for energi. I 2013 blev mærket lanceret i 2013 i Europa og er nu gradvist ved at få global rækkevidde.

WWF’s mission er at stoppe nedbrydningen af det naturlige miljø og opbygge en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Til dette formål arbejder WWF med mange partnere for at beskytte biodiversiteten og reducere menneskets indvirkning på naturlige levesteder. WWF fokuserer strategisk på at bevare udsatte levesteder og arter, der er særligt vigtige for deres levested eller for mennesker.