Indhold til offentliggørelse skal formidle et tydeligt budskab på dets lokale marked. Dette sikres gennem korrekturlæsning og redigering af den oversatte tekst. Ligesom vores oversættere er vores korrekturlæsere og redaktører eksperter på forskellige områder, og de anvender de nyeste teknologier.

Vores lingvister sammenligner kilde- og måltekster for at tjekke, at målteksten formidler budskabet i kildeteksten, har et naturlig sprog, er korrekt lokaliseret til målmarkedet og er fri for grammatiske fejl, stavefejl og tegnsætningsfejl.